سقوط شوروی و حیات‌وحش


یک بررسی جدید روی جمعیت حیات وحش مناطق مختلف شوروی سابق نشان می‌دهد، بعد از سقوط شوروی، پستانداران بزرگ این مناطق رو به انقراض رفته‌اند. دلیل آن  هم پیامدهای اقتصادی ناشی از سقوط شوروی سابق و افزایش شکار غیرقانونی و از بین رفتن نظارت نهادهای محافظ محیط زیست عنوان شده است. تغییر در جمعیت گونه‌های مختلفی که هرکدام نیاز متفاوتی در حیات وحش دارند، نشان می‌دهد که پای اختلال طبیعی در میان نبوده، بلکه شکار غیر قانونی، از بین رفتن حفاظت محیط زیست و کمبود اقداماتی نظیر کشت مزارع برای غذای این حیوانات در مناطق سردسیر از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش جمعیت عنوان شده است.

 منبع:

دانستنیها شماره ۱۲۴ – دانستنیها آنلاین

Www.daanestanihaa.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک