نقاشی‌های ساده سه بُعدی شگفت‌انگیز+تصاویر
خبرگزاری فارس: نقاشی‌های ساده سه بُعدی شگفت‌انگیز+تصاویر

قلم و کاغذ شاید در ظاهر، ابزار بسیار ساده نقاشی به نظر آیند اما از همین دو ابزار ساده می‌توان نقاشی‌های بسیار شگفت‌انگیز و در حد سه بُعدی ایجاد کرد.

تصاویر زیر نمونه‌ای از هنر زیبایی است که توسط یک هنرمند ایجاد شده است.

منبع:

Www.farsnews.com

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک