ابداع ماوس جدید سه بعدی (عکس)

ماوس های سه بعدی باعث می شوند تا کاربر بتواند آزادانه در محیط حرکت نموده و کنترل بهتری بر اشیاء و موجودیت های سه بعدی داشته باشد. این ماوس ها به عنوان جایگزین موس های معمولی و سایر کنترل کننده ها ساخته نشده است بلکه این ها می توانند مکمل های خوبی برای همدیگر باشند . از آنجا که استفاده از ماوس های معمولی کنترل را تنها در صفحه ای دو بعدی امکانپذیر می سازد،ماوس جدید سه بعدی Axotic امکان کنترل و تعامل بهتر با اشیاء سه بعدی در نرم افزارهایی مانند Google Earth و … را فراهم خواهد ساخت. این موس به شما اجازه می دهد تا اشیا سه بعدی را به راحتی به تمامی جهات بچرخانید ، بزرگنمایی کنید و آن را مدیریت کنید.

ماوس سه بعدی,ماوس,ماوس های معمولی,

ماوس سه بعدی,ماوس,ماوس های معمولی,

ماوس سه بعدی,ماوس,ماوس های معمولی

ماوس سه بعدی,ماوس,ماوس های معمولی

منبع :

 tebyan.net

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک