گلخانه شناور هشت ضلعی (عکس)

این پروژه جالب که توسط شرکت طراحی ایتالیایی Studiomobile راه اندازی شده یک گلخانه شناور زیباست که روی آب شناور است و انرژی خود را از طریق خورشید تامین می کند و روی بشکه های پلاستکی شناور است و طراحی زیبا و چشم نوازی به شکل هشت ضلعی دارد. این گلخانه زیبا که ساخت ان 5 ماه طول کشده است یک گلخانه لوکس و امروزی با انرژی ژاک به حساب می آید. شما در ادامه تصاویر این گاخانه زیبا رو مشاهده می کنید

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

گلخانه شناور،‌ گلخانه هشت ضلعی، عکس گلخانه

منبع:

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک