ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر + عکس

با حمایت پزشکان «سان اسپرایت» آمریکا یک جعبه کوچک طراحی شده است که به کاربر دوز روزانه خود از نور طبیعی را اطلاع می‌دهد؛ در صورت زیاد ماندن در معرض نورخورشید هشدار می‌دهد و بیشتر ماندن در آفتاب را نیز اعلام می‌کند و میزان مصرف ویتامین D را اطلاع می‌دهد.


اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید


این شیء سبک و قابل حمل است و کاربر می‌تواند دستگاه را بر روی کیف، پیراهن یا شلوار خود نصب کند.

با این حال مراقب باشید از خورشید زیاد استفاده نکنید زیرا پزشکان توصیه می‌کنند روزانه بیش از 30 دقیقه در معرض آفتاب نمانید، علاوه بر این ویتامین D بیش از مقدار مشخص موجب سرطان پوست می‌شود همچنین توصیه می‌کنند آفتاب تاثیر مستقیم بر خلق و خوی افراد و بهبود قابل توجهی در کیفیت خواب دارد.

قیمت این دستگاه 70 یورو است.

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

اخبار, اخبار علمی, ابزاری برای حمام آفتاب بی‌خطر, آفتاب, آفتاب سوختگی, گرما زدگی, استفاده از نور خورشید, استفاده از آفتاب, ویتامین D, حمام آفتاب،اختراعات جدید

منبع:

Www.farsnews.com

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک