تبلت سه بعدی + عکس

«گراویتی» یک تبلت و یک طرح توسعه یافته توسط 4 نفر از مهندسان کالج سلطنتی هنر لندن است که کاربر توسط یک عینک قادر به مشاهده خلاقیت خود به صورت سه بعدی است و با تنظیمات، کاربر می‌تواند طرح ایجاد شده را حجم داده، از تمام زوایا مشاهده کند، به کار خود ادامه دهد، آزمایش کند و ایده خود را تکرار کند.

کاربر برای کار با «گراویتی» نیازی به کامپیوتر ندارد و فقط با خرید تبلت، قلم و عینک مخصوص می‌تواند طراحی کند؛ در حال حاضر این تبلت بدون عینک به هیچ صفحه نمایشی متصل نمی‌شود تا کاربر بتواند خلاقیت خود را نشان دهد.

تحقق این طرح در صنعت، پژوهش، هنر و زمینه‌های متعدد دیگر مفید است. طراحان به منظور حفظ و نگهداری و توسعه تجاری، این پروژه را به ثبت رسانده‌اند.

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید
تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید
تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید
تبلت سه بعدی, تبلت, تبلت جدید, اختراع تبلت جدید

منبع:

Www.farsnews.com

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک