راهکارهای نو برای نوشیدن آب

آیا به اندازه کافی آب می‌نوشید؟ هر شخص برای سلامت بدن خود موظف است هر روز مقداری آب بنوشد.

 دستبند Th2O برای نوشیدن آب و یادآوری زمان نوشیدن آن طراحی شده است.

 Th2O یک دستبند به شکل ساعت حرفه‌ای پزشکی است که به مچ بسته می‌شود که قابل حمل است و توسط «مائوا برثلوت» طراحی شده است.

این دستبند مغناطیسی برای اندازه‌گیری وضعیت آب بدن است.

در واقع به کاربر زمان نوشیدن آب را یادآوری می‌کند. برای فعال کردن Th2O کافی است ضربه کوچکی به حالت لمس کردن به روی زمان‌سنج بزنید و اگر فاصله زمان نوشیدن بین 2لیوان آب بالا رود زنگ خطر دستگاه به صدا درآمده و کاربر را متوجه نوشیدن آب می‌کند.

منبع:

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک