ساخت عنبیه چشم برای اولین بار

محققان، عنبیه ای برای چشم انسان ساخته اند. در نشست بلاک هات، سوالاتی در مورد مطالعات جدی سیستم امنیتی بیومتریک مطرح شد که البته چیزی بیشتر از یک سیستم امنیتی است.

ساخت عنبیه چشم،عنبیه ،عنبیه چشم،عکس عنبیه،اختراعات جدید

"ژاویه گالبالی" مسئول این پروژه در بخش بیومتریک توضیح داد: این مکانیسم قادر به مراقبت از سیستم های امنیتی بیومتریک است، ایده اینگونه است تصاویر به سادگی در مقابل سیستم شناسایی قرار گرفته و می توان آن ها را مشاهده کرد. تشخیص عنبیه به نظر مطمئن تر از اثر انگشت است.

با سیستم اثر انگشت حدودا 20 تا 40 نقطه را می توان تشخیص داد در حالی که با عنبیه می توان 240 نقطه را تشخیص داد و پس از به رسمیت شناختن آن 5000 فایل کوچک در بانک اطلاعاتی گنجانیده خواهد شد. این سیستم امنیتی متصل به چشم است. با مطالعاتی که تا کنون در زندان های آمریکا انجام شده نشان می دهد این سیستم امن ترین و بهترین است

منبع:

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک