ساخت انگشتر مترجم برای ناشنوایان

درک زبان اشاره برای کسانی که با این زبان آشنایی ندارند دشوار است. به همین دلیل گروهی از طراحان چینی انگشتری را طراحی کرده اند که ارتباط بین ناشنوا و فردشنوا را آسان می کند.

این مترجم زبان اشاره شامل یک دستبند و یک سری حلقه است. این انگشترها برای شناسایی و ردیابی انگشتان دست کاربر به کار می رود و تمام حرکات و اشاره های انگشتان را با بلند گویی که در دستبند قرار دارد با صدای بلند برای طرف مقابل ترجمه می کند و همچنین حرف های دیگران را برای کاربر ناشنوا به صورت نوشته نشان داده تا او متوجه صحبت های دیگران شود.

ساخت انگشتر مترجم،انگشتر مترجم ،ناشنوایان،مترجم زبان،اختراعات جدید

پس از هر بار استفاده می توان حلقه ها را در یک محفظه مخفی در دستبند قرار داد.

ساخت انگشتر مترجم،انگشتر مترجم ،ناشنوایان،مترجم زبان،اختراعات جدید


ساخت انگشتر مترجم،انگشتر مترجم ،ناشنوایان،مترجم زبان،اختراعات جدید

این گجت توسط کائو زو وی، هویا چون، چینگ لان، تسای یوچی و یانگ یی هیسین از هنگ کنگ طراحی و برنده جایزه آوارد طراحی قرمز شده است.

منبع:

Www.iranmatlab.ir

Www.javadlandook@gmail.com

جوادلندوک